ĐỊNH GIÁ TÊN MIỀN VÀ WEBSITE

1
866

Khi mua và bán tên miền có  rất nhiều  cách chào giá khác nhau mà bạn cũng chưa biết được giá trị thật sự của nó. Các doanh nghiệp hay cá nhân khi mua tên miền cũng rất lúng túng không biết làm cách nào để xác định định.

dịnh giá tên miền

sau đây chúng tôi chia sẻ tới bạn một số phương pháp định giá tên miền ứng với trị giá của tên miền hay website. Đánh giá trị giá tên miền (Không bao gồm code+data).
Đối với tên miền vừa hết hạn hay đang duy trì ở dạng Park hoặc nội dung đơn giản:

Page rank Trị giá (USD) Search volume Trị giá
5 300 Trên 10.000 300
4 200 Trên 5000 150
3 100 Trên 1000 50
2 50 Trên 500 30
1 25 Trên 300 10
Miss Typo Trị giá Tên miền thương hiệu/ từ khóa Trị giá
Trên 1000 300 Mức 1: Tên miền thương hiệu 100 – 2000 USD tùy theo thương hiệu
Trên 500 200 Mức 2 : Key domain có adword bid 50 USD – 200 USD tùy theo lĩnh vực
Trên 300 100 Mức 3 : Đẹp và đã có .vn tương đương 30 USD
Trên 100 25 Mức 4 : Đã có .vn tương đương 10 USD
Domain Age Trị giá Site archive Trị giá
Trên 5 năm 50 USD Liên tục trên 2 năm 100 USD
Trên 3 năm 30 USD Liên tục trên 1 năm 50 USD
Trên 2 năm 10 USD Trên 2 năm nhưng không liên tục 20 USD

Đối với các tên miền đã hoạt động liên tục thì tính thêm các chỉ số sau:

Alexa Rank Trị giá Keywords Top on Search (Chỉ tính 1) Trị giá
Dưới 10.000 TG Phụ thuộc vào ngành nghề Có key đứng top 3 từnhững key adword bidhoặc
các trường hợp dưới đây:
Adwords budget các key hàng tháng x 12
Dưới 100.000 TG 1000 USD – 10K Có key đứng top 3  từsearch value trên 100K Số key x 1000 USD
Dưới  500.000 TG 200 USD – 1000 USD Có key đứng top 3  từsearch value trên 50K Số key x 500 USD
Dưới 1 Tr 100 USD – 500 USD Có key đứng top 3  từsearch value trên 10K Số key x 50 USD
Dưới 5 tr 20 USD –
200 USD
Dưới 10 triệu 10 – 100 USD

Dựa vào bảng trên, chúng ta sẽ định giá được tên miền, website và đưa ra mức giá phù hợp. iNET xin chúc các bạn thành công.

Hãy đăng ký tên miền để bảo vệ thương hiệu của bạn trên internet.

bình luận