Review năm 2018 về đuôi tên miền đình đám .app

0
807

 

Khởi chạy .App của Google mang lại khả năng hiển thị cho các tên miền cấp cao mới.

Đã được một thời gian kể từ khi việc ra mắt tên miền cấp cao nhất thu hút sự chú ý chính nhưng việc ra mắt .App (NASDAQ: GOOGL) của Google đã tạo nên làn sóng vào năm 2018.

Có lẽ đó là vì nó là một chuỗi tuyệt vời. (Google đã trả 25 triệu đô la để có quyền đối với tên miền.) Có lẽ đó là vì Google đứng sau nó. Dù lý do là gì, .app đã cất cánh.

Mọi người đã đăng ký 7.500 tên miền trong thời gian truy cập sớm. Hơn 100.000 tên miền đã được đăng ký chỉ trong vòng 1 ngày. Tính đến cuối năm, đã có hơn 350.000 tên miền được đăng ký.

Tất cả điều này xảy ra mặc dù có hai rào cản về kĩ thuật để đăng ký tên miền .app. Đầu tiên, không có giảm giá. Thứ hai, cần có chứng chỉ SSL để sử dụng tên miền .app.

SSL là bắt buộc vì .app nằm trong danh sách tải trước HSTS. Điều này làm cho việc đặt tên miền .app trở nên khó khăn, nhưng một số người đã đưa ra giải pháp cho việc này .

Mua một tên miền .app hiện tại cũng có thể khó khăn. Ngay cả trước khi GDPR có hiệu lực, Google đã che khuất các hồ sơ Whois , khiến người ta không thể tìm ra ai sở hữu tên miền .app.

Google sau đó đã ra mắt .page nhưng tên miền đó đã không phá vỡ được mức 10.000 đăng ký.

Sẽ rất thú vị để xem điều gì sẽ xảy ra khi Google ra mắt .Dev vào đầu năm 2019.

bình luận

LEAVE A REPLY