Tên miền .vn chính thức được chuyển nhượng hợp pháp

2
2262
chuyển nhượng tên miền .vn

Chuyển nhượng tên miền .vn tuy đã được Bộ thông tin chính thức cho phép bắt đầu từ ngày 15/8/2016 tuy nhiên thì đến ngày 15/6/2017 thì những tên miền .vn đầu tiên mới được chuyển nhượng một cách hợp pháp.

Theo thông tin từ Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC), thì vào ngày 15/6 vừa qua, các nhà đăng ký tên miền “.vn” (Công ty TNHH P.A Việt Nam; Công ty cổ phần INET) đã thực hiện thành công việc chuyển nhượng quyền sử dụng cho những tên miền “.vn” đầu tiên.

Như vậy, việc chuyển nhượng tên miền sang chủ sở hữu khác không thông qua đấu giá tên miền đã chính thức được hợp pháp hoá, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người sử dụng.

Các chủ thể đăng ký tên miền “.vn” hiện nay đã có thể dễ dàng thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng tên miền Việt Nam cho các chủ thể khác một cách rõ ràng minh bạch theo pháp luật nhà nước. Việc này sẽ giảm thiểu được những rủi ro không đáng có so với việc chuyển nhượng như trước kia khi phải đợi hết hạn tên miền thì người mua mới có thể đăng ký lại và sở hữu.

chuyển nhượng tên miền việt nam .vn

Theo số liệu được công bố của VNNIC thì số lượng tên miền việt nam “.vn” đang hoạt động đứng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thứ tám Châu Á với tổng số 404.938 tên miền. Do số lượng đăng ký là rất lớn đã kéo theo nhu cầu chuyển nhượng tên miền. Tuy nhiên, do thiếu các quy định đồng bộ đặc biệt là về thuế chuyển nhượng, các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền chưa thể chính thức thực hiện trên thực tế. Một số giao dịch trên thị trường được các bên mua, bán thực hiện thông qua việc hoàn trả và đăng ký lại tên miền, chấp nhận xác suất rủi ro tên miền có thể bị đăng ký mất bởi bên thứ ba trong quá trình thực hiện.

Theo quy định hiện tại, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được thực hiện tại Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền chuyển nhượng (thông tin nhà đăng ký tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn/ ).

Chỉ trong vòng 1 tuần kể từ ngày VNNIC chính thức triển khai nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, các Nhà đăng ký đã thực hiện thành công 05 giao dịch chuyển nhượng. Ngoài các tên miền đã chuyển nhượng thành công, một số tên miền khác đang trong quá trình xử lý chuyển nhượng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc triển khai thành công các quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” là một động lực làm sôi động thị trường tên miền, giúp nâng cao nhận thức và là nhân tố tác động vào thị trường tên miền, nâng cao giá trị của tên miền “.vn”.

bình luận

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY